Mikołaj 2012 w Sferze

Zagadka, dlaczego Mikołaj w REKORDzie był 5 grudnia, rozwiązana: 6 grudnia siedzi w Sferze.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

Dodaj komentarz