Biblia

Chcesz korzystać z Biblii nie mając połączenia z internetem? Kliknij tutaj.

” )
{

echo „

„;

$biblia = file(‚biblia/bt_utf8.txt’);
$ksiegi = file(‚biblia/ksiegi_utf8.txt’);

$ilelini = count($biblia);
$j = 0;
for( $i = 0; $i < $ilelini ; $i++) { if(stristr($biblia[$i], $fr) == TRUE) $j++; } echo "Znalezionych wersetów: " . $j. "

„;
for( $i = 0; $i < $ilelini ; $i++) { $ksiega = substr($biblia[$i],0,3)-1+1; $rozdzial = substr($biblia[$i],3,3)-1+1; $werset = substr($biblia[$i],6,3)-1+1; if(stristr($biblia[$i], $fr) == TRUE) { $bolded = str_replace( $fr, "” . $fr . „„, substr($biblia[$i],10));
echo „” . $ksiegi[$ksiega-1] . ” ” . $rozdzial . „,” . $werset . „
” . $bolded . „

„;
}
}
echo „

„;
}
else
{

if ( $kod == 0 || $rod == „” )
{
?>Werset początkowy:
„;

?>
Rozdział:
Wers:
Werset końcowy:
„;

echo ” Rozdział: „;
echo ” Wers: „;
echo „
każdy werset od nowej linijki

„;

echo „

„;

echo „

„;
echo „
Szukana fraza: „;
echo „„;
echo „„;

echo „

„;

echo „

„;
}
else
{

$biblia = file(‚biblia/bt_utf8.txt’);
$ksiegi = file(‚biblia/ksiegi_utf8.txt’);

$ilelini = count($biblia);
$k = 0;
$r = 0;
$w = 0;

echo „

„;
if ( $kod > 0 && $rod <> „” && $wod == „” )
{
echo „” . $ksiegi[$kod-1] . $rod . „
„;

for( $i = 0; $i < $ilelini ; $i++) { $ksiega = substr($biblia[$i],0,3)-1+1; $rozdzial = substr($biblia[$i],3,3)-1+1; $werset = substr($biblia[$i],6,3)-1+1; if ( $ksiega == $kod && $rozdzial == $rod ) { echo "” . $werset . „ ” . substr($biblia[$i],10);
if ($br == „on”)
echo „
„;
}
}
}

if ( $kdo == 0 || $rod == „” || $wod == „” )
{
for( $i = 0; $i < $ilelini ; $i++) { $ksiega = substr($biblia[$i],0,3)-1+1; $rozdzial = substr($biblia[$i],3,3)-1+1; $werset = substr($biblia[$i],6,3)-1+1; if ( $ksiega == $kod && $rozdzial == $rod && $werset == $wod ) echo "” . $ksiegi[$ksiega-1] . ” ” . $rozdzial . „,” . $werset . „
” . substr($biblia[$i],10) . „
„;
}
}
else
{
if (( $kod > $kdo ) ||
(( $kod == $kdo ) && ( $rod > $rdo )) ||
(( $kod == $kdo ) && ( $rod == $rdo ) && ( $wod > $wdo )) )
{
echo „Błąd!”;
}
else
{
if ( $kod < $kdo ) echo "” . $ksiegi[$kod-1] . ” ” . $rod . „,” . $wod . ” – ” . $ksiegi[$kdo-1] . ” ” . $rdo . „,” . $wdo . „
„;

if (( $kod == $kdo ) && ( $rod < $rdo )) echo "” . $ksiegi[$kod-1] . ” ” . $rod . „,” . $wod . ” – ” . $rdo . „,” . $wdo . „
„;

if (( $kod == $kdo ) && ( $rod == $rdo ) && ( $wod < $wdo )) echo "” . $ksiegi[$kod-1] . ” ” . $rod . „,” . $wod . „-” . $wdo . „
„;

for( $i = 0; $i < $ilelini ; $i++) { $ksiega = substr($biblia[$i],0,3)-1+1; $rozdzial = substr($biblia[$i],3,3)-1+1; $werset = substr($biblia[$i],6,3)-1+1; if ((( $ksiega > $kod ) || ( $ksiega == $kod && $rozdzial > $rod ) || ( $ksiega == $kod && $rozdzial == $rod && $werset >= $wod ))
&& (( $ksiega < $kdo ) || ( $ksiega == $kdo && $rozdzial < $rdo ) || ( $ksiega == $kdo && $rozdzial == $rdo && $werset <= $wdo ))) { if (( $ksiega <> $k ) && ( $kod <> $kdo ))
{
echo „” . $ksiegi[$ksiega-1] . „„;
$k = $ksiega;
}
if (( $rozdzial <> $r ) && (( $kod <> $kdo ) || (( $kod = $kdo ) && ( $rod <> $rdo ))))
{
echo „
” . $rozdzial . „„;
$r = $rozdzial;
}
echo „” . $werset . „ ” . substr($biblia[$i],10);
if ($br == „on”)
echo „
„;
}
}
}
}
}
}
?>

Dodaj komentarz